top of page

Bedrijfseerstehulp

  • Prijs op aanvraag
  • Uw locatie

Beschrijving van de dienst

Een medische noodsituatie of ongeval kan zich ook in uw bedrijf voordoen. Daarom voorziet Start 2 Rescue de door de overheid erkende opleiding ´BEDRIJFSEERSTEHULP'. Na het volgen van de basisopleiding tot bedrijfshulpverlener (16 uur), dewelke gespreid wordt over twee opeenvolgende dagen, bieden we de mogelijkheid om jaarlijks een bijscholing te volgen (4 uur). Hierdoor blijven uw kennis en vaardigheden up to date en voorkomt u de gehele opleiding opnieuw te moeten volgen. Tijdens de 16 uur durende basisopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: • Slachtofferbenadering • Werking en alarmering van de hulpdiensten • Reanimatie van een volwassene • Het gebruik van een AED • EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) - Uitwendige bloedingen stelpen - Schaaf- en snijwonden - Kneuzingen en verstuikingen - Breuken en ontwrichtingen - Immobilisatie - Verbandleer - Beroerte - Hartinfarct - Verstikking - Epilepsie - Anafylaxie - Syncope - Hypo- en hyperglycemie - Intoxicaties - Shock - Brandwonden - Elektrisering en elektrocutie - Hyperventilatie - ... Tijdens de 4 uur durende bijscholing behandelen we volgende onderwerpen: • Slachtofferbenadering • Werking en alarmering van de hulpdiensten • Reanimatie van een volwassene • Het gebruik van een AED • Opfrissing EHBO Beide opleidingen omvatten zowel theorie als praktijk en zijn in overeenstemming met de meest recente richtlijnen van de European Resuscitation Council (ERC). Het praktijkgedeelte is zeer uitgebreid en focust zich vooral op het trainen van realistische scenario's en het werken in teamverband. De opleiding gaat door op een door u voorziene locatie (bijvoorbeeld uw bedrijf). U bepaalt zelf wie er deelneemt (max. 15 personen). Voorkennis is niet verreist (voor de basisopleiding). Iedere deelnemer ontvangt een attest aan het einde van de cursus en mag zich gedurende de geldigheid van het attest 'bedrijfshulpverlener' noemen. Prijs op aanvraag. Meer info en inschrijvingen: info@start2rescue.com


Aankomende sessies


Contactgegevens

0472353969

info@start2rescue.com

Elzenstraat 19, 2950 Kapellen, België


bottom of page